Bronwen Lewis

Bronwen Lewis

02 Apr 2022

19:30

Mae Bronwen Lewis yn ganwr-gyfansoddwr o Gastell-nedd ac wedi dod â chyffro mawr i TikTok gyda'i chaneuon-glawr poblogaidd yn y Gymraeg. Mae hi'n falch o'i dwyieithrwydd ac yn aml-offerynnwraig amryddawn.

Bu Bronwen yn serennu ac yn canu’r gân ‘Bread and Roses’ yn y ffilm, ‘Pride!', a enillodd Gwobr BAFTA a Golden Globe. Derbyniodd glod rhyngwladol yn ystod ei hamser ar The Voice y BBC. Yn ddiweddar mae wedi mwynhau cyfweliadau ar BBC Radio 1 gyda’r DJ Greg James ble chwaraewyd ei chân-glawr ddwyieithog, ‘Friday’, gan Riton x Nightcrawlers i dros 5 miliwn o wrandawyr.

Trwy gydol y cyfnod clo, uwch lwythodd Bronwen arlwy o gyngherddau rhithiol wedi’u recordio yn ei stiwdio gartref. Derbyniwyd cefnogaeth fawr gan nifer o bobl, gyda’r sioeau yn derbyn dros hanner miliwn o wylwyr ers mis Mawrth 2020.

Mae Bronwen ar fin rhyddhau ei hail albwm, ‘Canvas’, yn yr Haf. Mae wedi’i ysgrifennu a’i gyd-gynhyrchu gyda’r cynhyrchydd Lee Mason. Mae ei harddull gerddorol wreiddiol yn cwympo rhwng canu gwlad, pop, gwerin a’r blues, ac mae’i sengl ddiweddaraf, ‘Hearts my Home’, newydd ei rhyddhau ac yn cynhyrfu storm gyda dramâu radio a chyfweliadau gyda DJ’s adnabyddus.

£16.50

Book

Choose a date and time...

Sat
 
02
 
Apr 22

Key Information

Costs
Standard: £16.50
Location
Gwyn Hall Building

Gwyn Hall

^

This Website Uses Cookies

Like most websites, we use cookies on our site to improve the user experience. Please click here for information about how they work on the Gwyn Hall website

You can update your preferences at any time by clicking on the icons at the bottom of this page.