Skip to content
Cwmni Mega Yn Cyflwyno Culhwch Ac Olwen

Cwmni Mega yn cyflwyno Culhwch ac Olwen

02 Dec 2024

Various Times (see book tab)

90 minutes

Mae Culhwch yn caru Olwen er nad yw e wedi ei gweld hi erioed.Dyw Olwen erioed wedi clywed am Culhwch chwaith ac felly doesganddi ddim syniad bod Culhwch am ei phriodi.

Ond dyw tad Olwen, y cawr blin Ysbyddaden Boncyrs ddim eisiau I Olwen briodi byth ta beth. Ond dyw Culhwch ddim yn gwybod hynny ac mae’n dechrau ar ei daith i ddod o hyd i ferch ei freuddwydion.

Er mwyn ennill Olwen ma’ Mr. Boncyrs yn dweud bod rhaid I Culwch wneud ambell ‘i dasg fach fel ymladd draig, dwyn crib y Twrch Trwyth ac yn waeth na dim gwneud dawns y glocsen yn ei bants!

Beth alle fynd o’i le?!

Mae Culhwch ac Olwen yn sioe ar gyfer ysgolion a theuluoedd ond wedi’i haddasu’n arbennig ar gyfer plant Blynyddoedd 1 i 7.

Tocynnau: £8 (1 athro am ddim gyda phob 10 disgybl)

1 awr 30 munud (egwyl o 10 munud)

Sioe fore: 10am

Sioe brynhawn: 1pm

Mae’r sioe yn cynnwys golau strobe

Book

Choose a date and time...

Mon
 
02
 
Dec 24

Key Information

Duration
90 minutes
Suitable For
Location
Gwyn Hall Building

Gwyn Hall

^
cyWelsh