Skip to content
Y Bachgen Bach Gwyrdd

Y Bachgen Bach Gwyrdd

29 Nov 2022

Various Times (see book tab)

Mae Deri yn hapus, yn garedig ac yn hwyl ond dydio ddim yn fachgen poblogaidd. Achos mae e'nwyrdd. O'i goryn i'w sawdl. Ac mae'n wahanol i'r plant eraill yn yr ysgol. Dydio ddim yn hoffirygbi na phél droed, dydio ddim am fod yn seren roc na'n astronot nac yn athletwr na'n anturiwr.Ond mae o wrth ei fodd hefo dail. A choed. A blodau. 
Oherwydd ei fod yn edrych yn wahanol ac â diddordeb mor frwd dros bethau "boring" mae'n caelamser caled gan ei gyd-ddisgyblion, yn enwedig Bili Bwli a'i griw. 
Ond mae merch newydd yn ymuno â'r ysgol o'r enw Blod. Mae hi'n gweld rhywbeth arbennig ynDeri ac mae'r ddau'n dod yn ffrindiau. Dydi Blod ddim yn dioddef unrhyw nonsens gan Bili Bwliond pan mae gwaith Deri ar ei ardd wych yn yr ysgol yn cael ei ddinistrio'n llwyr, does dimamheuaeth pwy sy'n gyfrifol.
 
A phan mae hoff goeden a ffrind gorau Deri sef Bedw mewn peryg mawr, beth yn y byd gall Deria Blod wneud i’w hachub? 
 A fydd Deri yn torri ei galon ar ôl blynyddoedd o drio bod yn ddewr? A fydd Blod a Deri ynddigon cryf i daclo criw Bili Bwli? Neu ai Bili Bwli fydd yn ennill y dydd unwaith eto?

£8 athrawon am ddim hyd 1hr 50min

Deri is a happy, kind and fun boy. But he's not a popular one.Because he's green. From head to toe.Which makes him different from all the other kids in school.He doesn't care for football nor rugby, he doesn't want to be an astronaut nor a rock star nor an athlete nor an adventurer.But he LOVES leaves. And trees. And flowers.Because he looks different and is passionate about "boring stuff" he has a hard time from his fellow pupils especially Bili Bwli and his cronies.  But there's a new pupil in school, a girl called Blod. She sees something special in Deri and the two become good friends. Blod doesn't take any nonsense from Bili Bwli and when Deri's brilliant work on the school garden is vandalised, Blod knows exactly who to blame. 
And when Deri's favourite tree and best friend Bedw is in mortal danger, what on this green earth can Deri and Blod do to save her? 
Will Deri break after years of being brave? Will Blod and Deri be strong enough to tackle Bili and his gang? Or will Bili Bwli win again ... driven by his evil father, the power hungry Jehosoffat Cacamwnci Beaulieu. Or to his friends, JCB, digger up of all things beautiful!

Tickets £8 teachers free running time 1hr 50mins


Book

Choose a date and time...

Tue
 
29
 
Nov 22

Key Information

Location
Gwyn Hall Building

Gwyn Hall

^
en_GBEnglish