Skip to content
Y Bachgen Bach Gwyrdd

Y Bachgen Bach Gwyrdd

29 Nov 2022

Various Times (see book tab)

Mae Deri yn hapus, yn garedig ac yn hwyl ond dydio ddim yn fachgen poblogaidd. Achos mae e'nwyrdd. O'i goryn i'w sawdl. Ac mae'n wahanol i'r plant eraill yn yr ysgol. Dydio ddim yn hoffirygbi na phél droed, dydio ddim am fod yn seren roc na'n astronot nac yn athletwr na'n anturiwr.Ond mae o wrth ei fodd hefo dail. A choed. A blodau. 
Oherwydd ei fod yn edrych yn wahanol ac â diddordeb mor frwd dros bethau "boring" mae'n caelamser caled gan ei gyd-ddisgyblion, yn enwedig Bili Bwli a'i griw. 
Ond mae merch newydd yn ymuno â'r ysgol o'r enw Blod. Mae hi'n gweld rhywbeth arbennig ynDeri ac mae'r ddau'n dod yn ffrindiau. Dydi Blod ddim yn dioddef unrhyw nonsens gan Bili Bwliond pan mae gwaith Deri ar ei ardd wych yn yr ysgol yn cael ei ddinistrio'n llwyr, does dimamheuaeth pwy sy'n gyfrifol.
 
A phan mae hoff goeden a ffrind gorau Deri sef Bedw mewn peryg mawr, beth yn y byd gall Deria Blod wneud i’w hachub? 
 A fydd Deri yn torri ei galon ar ôl blynyddoedd o drio bod yn ddewr? A fydd Blod a Deri ynddigon cryf i daclo criw Bili Bwli? Neu ai Bili Bwli fydd yn ennill y dydd unwaith eto?

£8

Book

Choose a date and time...

Tue
 
29
 
Nov 22

Key Information

Location
Gwyn Hall Building

Gwyn Hall

^
en_GBEnglish