Skip to content

Hamdden Celtic (CL) oedd y Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus gyntaf (IPS) a sefydlwyd yng Nghymru i reoli cyfleusterau hamdden.

Fe'i lansiwyd ym mis Ebrill 2003, ac mae HC yn rheoli chwech canolfan hamdden gan gynnwys pedwar pwll nofio ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ac mae'n gwmni dosbarthu nid er elw.

Mae penderfyniad CBSCNPT i ddefnyddio sefydliad allanol, sef HC, i reoli Neuadd Gwyn yn dod â ffocws diwylliannol newydd i'r ymddiriedolaeth hamdden ac elfen newydd a chyffrous i bortffolio HC.

Mae partneriaeth CBSCNPT/HC yn ymrwymedig i

"gyflwyno profiadau theatraidd, sinematig a chyfranogol eithriadol."

^
cyWelsh